Xưởng Giặt Là TMC

Giải pháp trực tuyến hỗ trợ giặt là

Xưởng Giặt Là TMC

Tập trung vào kết nối các bệnh viện, giao vận và các xưởng giặt là

video

Giải pháp kết nối tương lai

Minh bạch qui trình

minh bạch đơn hàng, số lượng và đơn giá trên từng đơn giao vận.

Thuận tiện giám sát

Dễ dàng theo dõi tình trạng trên từng đơn hàng

Số hóa dữ liệu

tạo đơn, đi đơn , kiểm soát chỉ trên 1 nền tảng

XƯỞNG GIẶT LÀ TMC

Kết nối đơn trực tuyến trở thành một nhu cầu ngày càng tăng tại các bệnh viện, việc quá tải các đơn giặt là trở thành vấn nạn nghiêm trọng về y tế trong môi trường cần sự đảm bảo cao.

Đăng kí miễn phí ngay

Đăng kí ngay

Khách hàng của chúng tôi

Lựa chọn của 50+ bệnh viện & doanh nghiệp